Iniciatīva “Godīgs eiro ieviesējs”

Dienas gaismu ieraudzījusi uzņēmēju iniciatīva „Godīgs eiro ieviesējs”, kuras mērķis ir veicināt godprātīgu un caurskatāmu eiro ieviešanu Latvijā, aicinot uzņēmējus precīzi un pareizi pārrēķināt cenas un korekti veikt to norādīšanu pirms un pēc eiro ieviešanas. Iniciatīvas ietvaros noslēgts sadarbības memorands, kuram pievienoties aicina ikvienu godīgu uzņēmēju.

Memorands apvieno galvenās godīgas komercprakses vērtības un patērētāju tiesību aizsardzības pamatprincipu ievērošanu, nodrošinot godīgu un precīzu cenu norādīšanu un pārrēķināšanu no latiem uz eiro.

Ar MEMORANDU iespējams iepazīties šeit.

Vairāk par šo tematu atrodams mājas lapā www.godigseiroieviesejs.lv, kur iespējams arī pieteikties, lai pievienotos memorandam.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.