Vai ir jāizsniedz čeks, ja klients norēķinās ar kolektīvo iepirkumu portālos iegādātu kuponu?

Vienā vārdā – JĀ! Šāds darījums ir jāreģistrē kases aparātā un par to preces vai pakalpojuma pircējam ir jāizsniedz darījumu apliecinošs dokuments – kases aparāta čeks. Sīkāks un plašāks skaidrojums VID Informatīvajā materiālā.

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests
Informatīvais materiāls
par darījumu apliecinošo dokumentu izsniegšanu, norēķinoties ar kolektīvo iepirkumu portālos iegādātajiem kuponiem

Valsts ieņēmumu dienests attiecībā uz darījumu apliecinošo dokumentu izsniegšanu par kolektīvo iepirkumu portālos iegādātajiem kuponiem, pamatojoties uz kuriem tiek saņemts pakalpojums vai iegādāta prece par attiecīgu vērtību, informē.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 2. un 32.punktu, lai nodrošinātu nodokļu un citu maksājumu reģistrāciju, par darījumiem saņemto samaksu skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem (dāvanu kartes, čeki, taloni un tamlīdzīgi apliecinājumi par to, ka tiek veikts norēķins par darījumu) nodokļu maksātāji reģistrē, izmantojot kases aparātus, izdrukā un izsniedz darījuma partnerim kases čeku.

Pakalpojumu sniedzējam vai preču pārdevējam, saņemot no pircēja kolektīvo iepirkumu portālā iegādāto kuponu, darījuma summa jāreģistrē kases aparātā, jāizdrukā un jāizsniedz pircējam darījumu apliecinošais dokuments – kases čeks.

Ja pakalpojumu sniedzējs vai preču pārdevējs Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” norādītajos gadījumos nelieto kases aparātu, pircējam jāizsniedz attiecīgs darījumu apliecinošais dokuments – noformēta un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kvīts vai biļete.

+ Normatīvie akti neparedz, ka pakalpojumu sniedzējs vai preču pārdevējs drīkst neizsniegt samaksu apliecinošu dokumentu, ja samaksa tiek veikta ar kolektīvo iepirkumu portālā iegādāto kuponu.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.