Kā jānoformē kases aparāta čeks, lai to izmantotu par PVN attaisnojuma dokumentu?

Lai gan salīdzinoši sens jau tas laiks, kopš kases aparāta čekus drīkst izmantot un izmanto, lai iesniegtu grāmatvedībā kā attaisnotos izdevumus, lai samazinātu PVN maksājumus, joprojām ikdienā dažādās tirdzniecības vietās var pieredzēt dažādas interpretācijas par tēmu, kā kases aparāta čeks jānoformē. Aktuālākais jautājums – vai ir nepieciešami pircēja rekvizīti un vai pārdevējam jāapliecina darījums ar parakstu un spiedogu. Ja papēta, Latvijā to reglamentē trīs normatīvie akti, un te būs kopsavilkums par šo tēmu.

READ MORE