Kases aparāti uz PVN 21% jāpārprogrammē līdz 2012.gada 30.jūnijam

Kā zināms, saskaņā ar 2012.gada 24.maijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”, tiek pazemināta PVN standartlikme – no 22% uz 21%. Komersantu kases aparātos un kases sistēmās PVN likme 21% apmērā ir jāieprogrammē līdz 2012.gada 30.jūnijam ieskaitot.

READ MORE

Izmaiņas kases aparātu apkalpošanā

Š.g. 14. aprīlī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 282, kas Latvijas Republikā reglamentē kases aparātu un kases sistēmu jomu, nosaka kam, kuros gadījumos un kā jāizmanto kases aparāti un/vai kases sistēmas. Galvenā šo grozījumu būtība ir sekojoša: lai veicinātu konkurenci starp kases aparātus apkalpojošajiem servisa dienestiem, turpmāk valsts neuzturēs prasību – obligāti slēgt rakstiskus apkalpošanas līgumus ar kādu no kases aparātus apkalpojošajiem dienestiem un veikt ikgadējo kases aparātu pārbaudi.

READ MORE