Alkoholisko dzērienu nosaukumi kases aparātu čekos

Dažādos laikos dažādi ir bijis ar šo jautājumu – cik daudz un kāda informācija jānorāda kases aparāta čekā, ja tirgots tiek alkohols. Bija laiki, kad kases aparāta čekā vajadzēja norādīt pat alkohola stiprumu. Šobrīd situācija ir vienkāršāka. Saņēmām no Valsts Ieņēmumu dienesta skaidrojumu par šo.

READ MORE

Kā jānoformē kases aparāta čeks, lai to izmantotu par PVN attaisnojuma dokumentu?

Lai gan salīdzinoši sens jau tas laiks, kopš kases aparāta čekus drīkst izmantot un izmanto, lai iesniegtu grāmatvedībā kā attaisnotos izdevumus, lai samazinātu PVN maksājumus, joprojām ikdienā dažādās tirdzniecības vietās var pieredzēt dažādas interpretācijas par tēmu, kā kases aparāta čeks jānoformē. Aktuālākais jautājums – vai ir nepieciešami pircēja rekvizīti un vai pārdevējam jāapliecina darījums ar parakstu un spiedogu. Ja papēta, Latvijā to reglamentē trīs normatīvie akti, un te būs kopsavilkums par šo tēmu.

READ MORE

Termo čeku lentes – EKA Serviss Liepāja komentārs

Vairāk kā 10 gadus Latvijā tiek lietoti kases aparāti un sistēmas, kuru drukājošās iekārtas vairs neizmanto adatu printerus, kas informāciju uz čeka drukāja ar tintes palīdzību, bet gan termoprinterus, kuri informāciju uz īpaši apstrādātas termolentes, čeka papīra, drukā (iededzina) pēc līdzīga principa, kā savulaik darbojās faksa aparāti.