Elektroniskā kontrollente

Ar 18.08.2009 izmaiņām MK noteikumos Latvijā ir atļauts izmantot kases aparātus un sistēmas, kuras ir aprīkotas ar elektronisko kontrollentu.

Elektroniskā kontrollente nodrošina visu izdrukāto kases čeku, X pārskatu un Z pārskatu rekvizītu precīzu ierakstīšanu, saglabāšanu un uzkrāšanu kases aparāta un kases sistēmas elektroniskajā kontrollentē. Šī saglabāšana noris vienlaicīgi ar kases čeku, X pārskatu un Z pārskatu drukāšanu.

READ MORE