Iniciatīva “Godīgs eiro ieviesējs”

Dienas gaismu ieraudzījusi uzņēmēju iniciatīva „Godīgs eiro ieviesējs”, kuras mērķis ir veicināt godprātīgu un caurskatāmu eiro ieviešanu Latvijā, aicinot uzņēmējus precīzi un pareizi pārrēķināt cenas un korekti veikt to norādīšanu pirms un pēc eiro ieviešanas. Iniciatīvas ietvaros noslēgts sadarbības memorands, kuram pievienoties aicina ikvienu godīgu uzņēmēju.

READ MORE