Termo čeku lentes – EKA Serviss Liepāja komentārs

Vairāk kā 10 gadus Latvijā tiek lietoti kases aparāti un sistēmas, kuru drukājošās iekārtas vairs neizmanto adatu printerus, kas informāciju uz čeka drukāja ar tintes palīdzību, bet gan termoprinterus, kuri informāciju uz īpaši apstrādātas termolentes, čeka papīra, drukā (iededzina) pēc līdzīga principa, kā savulaik darbojās faksa aparāti.