Par skaidras naudas izsniegšanu klientam no kases aparāta

Pasaule kļūst arvien modīgāka, un relatīvi nesen arī Latvijā kāds lielveikalu tīkls sāka piedāvāt saviem klientiem “bankomāta” pakalpojumus. Cilvēks, izmantojot savu debetkarti vai kredītkarti, veikala kasē var tikt pie skaidras naudas, līdzīgi kā pie bankomāta.

Šoreiz stāsts nav par tehnisko risinājumu un ekonomiskajiem apsvērumiem, šoreiz par likuma burtu un garu.

No Valsts ieņēmumu dienesta metodiskā materiāla par “Kases aparātiem un kases sistēmām” – “Skaidras naudas izsniegšana klientiem no kases aparāta (kases sistēmas), izmantojot maksājumu kartes”.

1. Pakalpojumu – skaidras naudas izsniegšana tirdzniecības vietās no kases aparāta (kases sistēmas) naudas kastes klientiem (pircējiem), kuri izmanto maksājumu kartes – var sniegt tādos gadījumos, ja tiek izmantots kases aparāts (kases sistēma), kura konstrukcija nodrošina skaidrās naudas izsniegšanas operāciju reģistrēšanu atsevišķā kases aparāta (kases sistēmas) nodaļā.

2. Kases aparāta (kases sistēmas) lietotājs nodrošina klientiem, kuri izmanto maksājumu kartes skaidras naudas izņemšanai, izsniegtās naudas reģistrāciju kases aparātā (kases sistēmā) un kases čeka izsniegšanu darījuma partnerim.

3. Reģistrējot skaidras naudas izsniegšanas operācijas kases aparātā (kases sistēmā), kases aparāta (kases sistēmas) lietotājs nodrošina, lai papildu normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām noteiktajiem X un Z pārskatā un kases čekā obligāti norādāmajiem rekvizītiem X un Z pārskatā un kases čekā atsevišķi tiktu norādīta arī no kases aparāta (kases sistēmas) izsniegtā skaidras naudas summa.

4. Kases aparāta žurnālā no kases aparāta (kases sistēmas) izsniegtās skaidras naudas summu norāda atsevišķā ailē. Ja kases aparāta konstrukcija, reģistrējot par darījumiem izmaksātās naudas summas, samazina reģistrētos dienas ieņēmumus, tad, aizpildot kases aparāta (kases sistēmas) žurnālu, atsevišķi reģistrētās izmaksātās summas pieskaita dienā (Z pārskata periodā) reģistrēto faktisko ieņēmumu summai.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.