Par kārtējo VID vēstuli saistībā ar CHD kases aparātiem

Virkne CHD kases aparātu lietotāju šajās dienās saņēmuši VID vēstuli, kurā minēts, ka CHD kases aparātiem konstatētas, citējam, “vairākas būtiskas neatbilstības jaunajiem noteikumiem”. Vēlamies sniegt skaidrojumu šai situācijai.

Sāksim ar pašu svarīgāko. Proti, tie lietotāji, kas iegādājušies jaunajām prasībām atbilstošus kases aparātus vai pārtaisījuši esošos aparātus, drīkst turpināt tos lietot.

To savā vēstulē norāda arī VID: “Lietotāji, kuri jau ir iegādājušies un uzstādījuši šos kases aparātus, varēs turpināt tos lietot līdz jaunas atbilstības pārbaudes pabeigšanai, apliecinājuma par atbilstību tehniskajām prasībām izsniegšanai un jaunas versijas reģistrēšanai Valsts ieņēmumu dienesta datubāzē.”

 

Stāsts īsumā sekojošs – šobrīd CHD kases aparātu programmatūrā tiek veiktas VID pieprasītās izmaiņas. Noteikti ziņosim, kad tas būs izdarīts, lai vienotos par jūsu kases aparāta programmatūras uzlabojumu veikšanu.

Mums ir žēl par radušos situāciju un sarežģījumiem, ko tā paredz, taču kā kases aparātu apkalpojošais dienests nevaram uzņemties atbildību par šo, jo VID lēmumus, saprotams, pieņem autonomi.

Viens trekns jautājums gan šobrīd ir – kāpēc CHD kases aparāti kļuvuši neatbilstoši, ja pirms tam VID tos šādā konfigurācijā un tehniskajā izpildījumā atzina par derīgiem? Turklāt, laikā, kad uzsākām minēto kases aparātu pārdošanu un uzstādīšanu, tieši VID nosūtīja uzņēmējiem vēstuli ar aicinājumu iespējami drīz iegādāties un sākt lietot šos CHD kases aparātus?

Hronoloģija ap CHD kases aparātiem šāda:

  1. Uzņēmums “Computer Hardware Design” atbilstoši jaunajām prasībām izstrādā un rada kases aparātus, kam seko to iesniegšana atbilstības pārbaudei VID atzītā un reģistrētā auditorkompānijā “Ernst & Young Baltic”.
  2. “Ernst & Young Baltic” veic CHD kases aparātu atbilstības pārbaudi un atzīst, ka CHD kases aprāti ir atbilstoši jaunajām prasībām un tos drīkst lietot.
  3. VID iekļauj CHD kases aparātus vienotajā reģistrā.
  4. Tiek uzsākta CHD kases aparātu pārdošana, uzstādīšana un lietošana. Kopumā Latvijā šobrīd tiek lietoti apmēram 18 000 jaunajām prasībām atbilstoši CHD aparāti.
  5. Pēc laika VID pirmo reizi apšauba CHD kases aparātu atbilstību un uz laiku aptur to reģistrāciju Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
  6. Saņemot skaidrojumu par VID ieskatā konstatētajām nepilnībām, VID tomēr nolemj turpināt atļaut izmantot CHD kases aparātus.
  7. Šobrīd VID jau atkal konstatējis “vairākas būtiskas neatbilstības tehniskajām prasībām” un izņēmis aparātus no reģistra.

Vēlamies uzsvērt, ka pašos CHD kases aparātos kopš visa šī “stāsta” sākuma nav mainījies pilnīgi nekas – neviens simbols programmā, neviena skrūvīte konstrukcijā.

Kāpēc vienā brīdī šie kases aparāti VID ieskatā ir derīgi, nākamajā nav, aiznākamajā atkal ir, aizaiznākamajā atkal nav… tas noteikti ir jautājums, ar kuru aicinām vērsties pie Valsts ieņēmumu dienesta.

Savukārt, šeit iespējams izlasīt CHD kases aparātu ražotāja skatījumu un skaidrojumu par visu šo situāciju.

“EKA Serviss Liepāja” noteikti turpinās ziņot par notikumu attīstības gaitu saistībā ar kases aparātiem, bet, vēlreiz uzsveram, ja šobrīd izmantojat kādu no VID vēstulē minētajiem CHD aparātiem, tos drīkst turpināt lietot.

Aicinām sazināties ar mums, ja VID, veicot pārbaudes jūsu uzņēmumā, izsaka pretenzijas, ka turpināt lietot kādu no minētajiem CHD kases aparātiem.

Arī citu jautājumu un/vai konkrētas pieredzes darbā ar kases aparātiem gadījumā rakstiet uz info@ekaserviss.lv.

Vēl nav komentāru

Pievienot komentāru