Latvijas Tirgotāju asociācijas prezentācija par eiro ieviešanu

Brīnišķīgu prezentāciju, kurā īsi, lakoniski un skaidri norādīta informācija par to, kā no tirgotāju skatu punkta varētu notikt Latvijas pievienošanās eirozonai, sagatavojusi Latvijas Tirgotāju asociācija. Lai gan 100% garantijas, ka 2014. gada 1. janvārī latus nomainīs eiro joprojām nav, tomēr aicinām iepazīties ar šo materiālu, jo, ja tas notiks, tad notiks apmēram tā, kā prezentācijā ilustrēts.

Prezentācijā atspoguļota informācija par to, kā eiro ieviešana attieksies uz kases aparātu lietošanu un kases čekos norādāmo informāciju, kā arī jautājumi, kam uzmanību vajadzētu pievērst uzņēmuma grāmatvedībai.

Papildus Latvijas Tirgotāju asociācijas materiālā atrodama arī cita ar eiro ieviešanu saistīta noderīga informācija.

Prezentāciju iespējams lejuplādēt šeit.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.