Par CHD kases aparātu atbilstību jaunajiem MK noteikumiem

2017. gada novembra pirmajā pusē virkni elektronisko kases aparātu lietotāju sasniedza ziņa, ka Valsts ieņēmumu dienests apšaubījis vairākus CHD markas kases aparātu ar elektronisko kontrollenti modeļus jau pēc tam, kad to atbilstību jaunajiem MK noteikumiem bija atzinusi noteiktajā kārtībā reģistrēta auditorkompānija un pats Valsts ieņēmumu dienests iekļāvis vienotajā datu bāzē. Vēlamies uzsvērt, ka radušās domstarpības ir atrisinātas un CHD kases aparāti ir pilnībā atbilstoši MK noteikumu prasībām un derīgi lietošanai.

Jāpiezīmē, ka Valsts ieņēmumu dienestam ir MK noteikumos paredzētas tiesības veikt atbilstības pārbaudi (pareizāk sakot apšaubīt jau iepriekš veiktu pārbaudi) arī pēc tam, kad viena vai otra, vai trešā, vai ceturtā u.t.t. ražotāja kases aparāts iekļauts vienotajā datu bāzē un atzīts par derīgu lietošanai. Citiem vārdiem sakot, MK noteikumi šobrīd paredz, ka kaut vai pēc 5 gadiem kopš kāds konkrēts kases aparāts ticis atzīts par derīgu un iekļauts vienotajā datu bāzē, Valsts ieņēmumu dienests jebkurā jaukā dienā var veikt atkārtotu pārbaudi un lemt par dotā kases aparāta izslēgšanu no vienotās datu bāzes. Tā tas var notikt ar jebkuru kases aparātu vai kases sistēmu, neatkarīgi no ražotāja vai modeļa.

Cits jautājums, cik pamatoti iemesli un argumentācija katrā konkrētajā situācijā Valsts ieņēmumu dienestam ir lemt par viena vai otra aparāta izslēgšanu no vienotās datu bāzes? Jāatzīst, ka MK noteikumi Nr. 95 (par tehniskajām prasībām) un Nr. 96 (par lietošanas kārtību) ir pietiekami komplicēti un, teiksim tā, brīžiem pārāk plaši interpretējami, kā dēļ arī var rasties dažādas domstarpības, kā tas notika arī šajā gadījumā, kad uz zināmu laiku tika ierobežota rīcība ar iepriekš par derīgiem atzītiem CHD kases aparātiem.

Lai nu kā, radušies jautājumi ir izrunāti, domstarpības novērstas un CHD ražotie kases aparāti ir pilnībā izmantojami un atbilstoši jaunajām MK noteikumu prasībām.

Nobeigumā pievienojam CHD paziņojumu saistībā ar šo situāciju.

CHD aktuāls paziņojums

Visus līdzšinējos 26 CHD darbības gadus godprātīgi un ar tīru sirdsapziņu esam izstrādājuši un piedāvājuši Latvijas uzņēmējiem likumdošanas prasībām atbilstošus kases iekārtu risinājumus, kas atbalstītu mūsu klientu uzņēmumu veiksmīgu darbu un pilnvērtīgu uzskaites sistēmu. Arī pēc MK noteikumu Nr. 95 un 96 no 11.02.2014 pieņemšanas un prasību precizēšanas esam ieguldījuši lielu darbu, lai mūsu kases aparāti un sistēmas atbilstu to prasību katram punktam un CHD iekārtu izstrādes pamatprincipam, kas izslēdz domu par iejaukšanos aparātu uzbūvē un datu sagrozīšanu. Šī gada aprīlī un septembrī pēc ilga un rūpīga sertifikācijas procesa vairāku CHD kases aparātu un hibrīda kases aparātu atbilstību noteikumu prasībām apliecināja VID izvirzīta atbilstības pārbaudes institūcija. Jau kopš maija mūsu klientiem ir iespēja izmantot sertificētus kases aparātus.

Neskatoties uz publiskajos medijos izskanējušo informāciju, esam pārliecināti un apliecinām, ka atbilstības pārbaudi izgājušie CHD kases aparātu modeļi atbilst MK noteikumu normām, kā to apliecina sertifikācijas procesa slēdzieni.

Cienījamie CHD klienti un sadarbības partneri! Paldies par Jūsu uzticību visus iepriekšējos gadus un atbalstu pagājušās nedēļas neordinārajā situācijā!
Šobrīd mūsu sadarbība var veiksmīgi turpināties, jo VID Publiskojamo datu bāzē ir atjaunota informācija par CHD kases aparātu modeļiem un to reģistrācija tiks veikta. CHD kases aparāti ir atguvuši sev pienākošos vietu lietošanai atļauto aparātu klāstā.

CHD
06.11.2017

 

 

 

 

Birkas:
Vēl nav komentāru

Pievienot komentāru