KASIERU SERTIFIKĀTI – DARBAM AR KASES APARĀTIEM

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ikvienai personai, kura strādā ar kases aparātu, ir jābūt sertifikātam (apliecībai), kas apliecina, ka attiecīgā persona ir apmācīta darbam ar kases aparātu vai kases sistēmu. Iegūt kasiera sertifikātu (apliecību) iespējams apmeklējot kasieru kursus kādā no noteiktajā kārtībā reģistrētajiem kases aparātu apkalpojošajiem dienestiem.
Sīkāku skaidrojumu par šo var izlasīt šeit.

Ņemot vērā, ka ir pietiekami daudz cilvēku, kuri praksē prot strādāt ar kases aparātu, bet kuriem nav sertifikāts (apliecība), EKA Serviss piedāvā pakalpojumu – zināšanu pārbaude sertifikāta iegūšanai darbam ar kases aparātu. 

Lai pieteiktos zināšanu pārbaudei, lūdzam sazināties ar mums:

29430031

Zināšanu pārbaudi iespējams veikt arī uzaicinot EKA Serviss meistaru pie sevis.

Maksa par zināšanu pārbaudi un sertifikāta saņemšanu – 7 EUR (ieskaitot PVN) no personas.

Papildinformāciju par šo iespējams iegūt arī rakstot uz eka@ekaserviss.lv.