Kasieru kursi

LAIKA MAIŅA

NB!:Visos variantos laiks ir jāievada kā četrciparu skaitlis bez komatiem un atstarpēm (piemēram: 0801, 1200, 2359).

CHD 3030/3050

1) Ieejiet PRG režīmā – 2.LPP – SK.NAUDA – ar bultiņām izvēlas PRG režīmu – SK.NAUDA
2) Ar ci­paru taustiņiem ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ # / NS ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH – stundas (00-23))
5) Nospiediet taustiņu [ SK.NAUDA], lai apstiprinātu ievadi
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ # / NS ]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD 5620/5510/5010T

CHD 3320/3550/3010T

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ci­paru taustiņiem ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ # / NS ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH – stundas (00-23))
5) Nospiediet taustiņu [ APMAKSA], lai apstiprinātu ievadi
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ # / NS ]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD 2­100/2300

1) Noņemiet Z atskaiti
2) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
4) Nospiediet taustiņu [ # / NS ]
5) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH – stundas (00-23))
6) Nospiediet taustiņu [ X / Laiks], lai apstiprinātu ievadi
7) Lai pabeigtu programmēšanu nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD POS

1) Izmantojot ciparu klaviatūru ievadiet 91
2) Nospiediet taustiņu [ MISC/func ]
3) Uz dispelja tiek attēlots “Laiks (HH.MM.SS) ?”
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HH.MM.SS
(HH – stundas (00-23), MM – minūtes , SS – sekundes)
5) Apstipriniet jauno datumu nospiežot taustiņu [ ENTER/IEVADE ]

CHD 2020 / 2010 / 2210

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH – stundas (00-23))
3) Nospiediet taustiņu [ X / Laiks], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD 2020T

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ NP / # ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH – stundas (00-23))
5) Nospiediet taustiņu [ X / Laiks], lai apstiprinātu ievadi
6) Lai pabeigtu programmēšanu nospiediet taustiņu [ MAKSA ]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD 4010

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ NP / # ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH – stundas (00-23))
5) Nospiediet taustiņu [ X/SVARS ]
5) Nospiediet taustiņu [MAKSA], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

Omron RS 2810 / RS 3410 / RS 3010

1) Izejiet no kasiera
2) Pagrieziet atslēgu X režīmā
3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet laiku (HHMM)
4) Apstipriniet ar taustiņu [ APSTIPR. DOK. ]

TEC MA 1400 / MA 1650

1) Pagrieziet atslēgu SET režīmā
2) Nospiediet taustiņu 5 un pēc tam taustiņu [ X ]
3) Ievadiet laiku (HH MM)
4) Apstipriniet ar taustiņu [ MAKSA ]

Mūsu adrese: Franču iela 3, Liepāja