Kasieru kursi

DATUMA MAIŅA

CHD 5620/5510/5010T

CHD 3320/3550/3010T

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ciparu ta­ustiņiem ievadiet skaitli 14 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ # / NS ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta DDMMGG (DD-diena, MM-mēnesis, GG-gads)
5) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ # / NS ]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD 2100/2300

­1) Noņemiet Z-Atskaiti
2) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs) ­
4) Nospiediet taustiņu [ # / NS ]
5) Ievadiet jauno laiku pēc formāta DDMMGG (DD-diena, MM-mēnesis, GG-gads)
6) Nospiediet taustiņu [ SUMMA ]
7) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD POS

1) Izmantojot ciparu klaviatūru ievadiet 90
2) Nospiediet taustiņu [ MISC/func ]
3) Uz dispelja tiek attēlots “Datums (DD.MM.GGGG) ?”
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta DD.MM.GGGG
(DD – dienas, MM – mēnesis , GGGG – gads)
5) Apstipriniet jauno datumu nospiežot taustiņu [ ENTER/IEVADE ]

CHD 2020 / 2010 / 2210

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ # / NS ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta DDMMGG (DD-diena, MM-mēnesis, GG-gads)
5) Nospiediet taustiņu [ NP / # ], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD 2020T

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ NP / # ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta DDMMGG (DD-diena, MM-mēnesis, GG-gads)
5) Nospiediet taustiņu [ SUMMA ]
6) Nospiediet taustiņu [ MAKSA ], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD 4010

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ NP / # ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH – stundas (00-23))
5) Nospiediet taustiņu [ STARPSUMMA ]
5) Nospiediet taustiņu [MAKSA], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

Omron RS2810

1) Izejiet no kasiera
2) Pagrieziet atslēgu X režīmā
3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet datumu (DD MM GG)
4) Apstipriniet ar taustiņu [ APSTIPR. DOK. ]

TEC MA 1400 / MA 1650

1) Pagrieziet atslēgu SET režīmā
2) Nospiediet taustiņu 6 un pēc tam taustiņu [ X ]
3) Ievadiet datumu (DD MM GG)
4) Apstipriniet ar taustiņu [ MAKSA ]

Mūsu adrese: Franču iela 3, Liepāja