Kases aparāti uz PVN 21% jāpārprogrammē līdz 2012.gada 30.jūnijam

Kā zināms, saskaņā ar 2012.gada 24.maijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”, tiek pazemināta PVN standartlikme – no 22% uz 21%. Komersantu kases aparātos un kases sistēmās PVN likme 21% apmērā ir jāieprogrammē līdz 2012.gada 30.jūnijam ieskaitot.

Līdzīgi kā iepriekšējās reizēs, arī šoreiz nav paredzēts pārejas periods PVN likmes piemērošanas uzsākšanai, tādējādi kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu lietotājiem jānodrošina, lai kases aparātā savlaicīgi, ne vēlāk kā līdz 2012.gada 30.jūnijam, tiktu ieprogrammēti atbilstoši rekvizīti – atbilstošā PVN likme 21% apmērā, kas norādāma kases čekā, kā arī X un Z pārskatā. Citiem vārdiem – viss tieši tāpat kā iepriekšējās reizēs.

Ja kases sistēmu pārprogrammēšanu veic apkalpojošais dienests, tad kases aparāta lietotājam kases aparāta žurnālā ir jāreģistrē precīzs apkalpojošā dienesta izsaukšanas datums un laiks. Par mainītās PVN likmes ieprogrammēšanu kases aparāta lietotājam vai apkalpojošam dienestam VID nav jāziņo.

Gadījumā, ja līdz 1. jūlijam nebūs veikta jaunās PVN likmes pārprogrammēšana, tad līdz kases aparāta pārprogrammēšanai lietotājam darījumi kases aparātā jāreģistrē ar iepriekšējo PVN likmi. Kamēr par kases aparātā reģistrētajiem darījumiem tiek izsniegts kases čeks, kurā norādīta neatbilstoša PVN likme, kases čeks tikai apliecinās par darījumu saņemto samaksu. Kases aparāta lietotājam ir pienākums pēc darījuma partnera pieprasījuma izsniegt attaisnojuma dokumentu – kvīts, kurā norādāmi visi likumos prasītie rekvizīti, kā arī jaunā PVN likme.

Lai pieteiktu kases aparātu meistaru jaunās PVN likmes ieprogrammēšanai, lūdzam, sazināties ar EKA Serviss – KONTAKTI.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.