Kā rīkoties, kamēr kases aparāts remontā?

Pretēji virknes elektronisko kases aparātu lietotāju uzskatam, brīžos, kad kases aparāts ir bojāts un nav iespējama tā normāla darbība, nav jāver veikals ciet un jāpārtrauc tirdzniecība. Ir tikai dažas lietas, kuras saskaņā ar MK noteikumiem jāievēro.

Laikposmā, kamēr nedarbojas kases aparāts vai kases sistēma, lietotājam jāizsauc servisdienests, kas apkalpo kases aparātu vai sistēmu, kā arī jāiekārto un japilda ieņēmumu uzskaites reģistru, tādējādi norādot informāciju par veiktajiem darījumiem. Pēc pircēja pieprasījuma jānoformē kvīts no Valsts Ieņēmumu Dienestā reģistrētas kvīšu grāmatiņas.
Tiesa, šādā veidā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nedrīkst tirgot akcizētās preces. Grūti arī iedomāties, kā šāda sistēma varētu eksistēt, piemēram, pārtikas lielveikalā, kurā preču uzskaite tiek veikta datorizēti, preces pārdotas pēc svītru kodiem un pie kases ir virkne ar pircējiem. Šādā gadījumā tomēr prātīgāk būtu nodrošināt iespēju izmantot rezerves kases sistēmu.
Piemērs: Laikā, kamēr nedarbojas kases aparāts, darījuma ietvaros tiek pārdotas divas preces – viena, kas tiek aplikta ar PVN 21%, otra – ar PVN 10%. Kases aparāta čeks izskatītos šādi.
Ieņēmumu uzskaites reģistrā veicamie ieraksti:

[download#2]

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.