Elektroniskā kontrollente

Ar 18.08.2009 izmaiņām MK noteikumos Latvijā ir atļauts izmantot kases aparātus un sistēmas, kuras ir aprīkotas ar elektronisko kontrollentu.

Elektroniskā kontrollente nodrošina visu izdrukāto kases čeku, X pārskatu un Z pārskatu rekvizītu precīzu ierakstīšanu, saglabāšanu un uzkrāšanu kases aparāta un kases sistēmas elektroniskajā kontrollentē. Šī saglabāšana noris vienlaicīgi ar kases čeku, X pārskatu un Z pārskatu drukāšanu.

Kases aparāts un kases sistēma ar elektronisko kontrollenti nodrošina elektroniskās kontrollentes atmiņā saglabāto un uzkrāto datu nolasīšanu ar datu nesēja palīdzību un saglabāšanu uz datu nesēja, kā arī norādīšanu datora displejā (ekrānā) un drukāšanu standarta teksta formātā pēc Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas pieprasījuma par pārbaudei nepieciešamo laikposmu.

Ieguvumi izmantojot elektronisko kontrollentu:
– Samazinās izmaksas par čeku lentēm.
– Nav nepieciešama kontrollentu uzglabāšana.
– Paātrinās apkalpošanas laiks, kasierim nav jāmaina kontrollentes rullis.
– Kases sistēmas kļūst vienkāršākas, jo nav nepieciešams kontrollentes printeris, kā rezultātā samazinās iekārtu apkalpošanas izmaksas.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.